Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Valevägen
Täby, Stockholms län, 187 70
Sweden

+46702656393

Lackskyddsstudio & distributör av Optimum Car Care

inpol-03.jpg

Kontakt

Vår utmaning är att förlänga nyskicket på din bil och se till att åldringen av lacken bromsas. En svår utmaning, vi vet!

Tack vare att vår lackskyddsstudio ligger i lilla Täby Kyrkby så inger denna lugna plats harmoni nog att utföra arbeten med största noggrannhet och med skarpt öga för detaljer. Två faktorer som är oerhört viktiga när man lägger denna speciella typ av behandling.

Men med vår filosofi om att låta kvalitet stå som grundpelare för alla jobb, stora som små, så tycker vi att vi lyckas. Att kunna leverera det bästa möjliga är det som driver oss.

Det finns ingenting härligare än att överlämna en bil, eller en produkt och se blicken som avslöjar att alla förväntningar har blivit uppfyllda, och överträffade.

Vi tar helst emot frågor och bokningar via telefon. Kalla oss gammalmodiga, men vi tror att man bör bevara lite tradition i vårt tekniska samhälle!

Bästa hälsningar,
Johan Rosenberg